Preloader Image

16 Zulkaedah 1440H

Fri, 19 Jul 2019

Pray Time
Fajr 05:04 (WIB)
Sunrise 06:05 (WIB)
Dhuhr 11:59 (WIB)
Asr 15:21 (WIB)
Sunset 17:53 (WIB)
Maghrib 17:53 (WIB)
Isha 18:54 (WIB)
Imsak 04:54 (WIB)
Midnight 23:59 (WIB)

Chinese | Dutch | French | German | Indonesian | Italian | Japanese | Malay | Sahih International | Tafsir الجلالين | Thai

Shahih Bukhari : Zakat, Hajji, Shaum, Shalat Tarawih13. Zakat
        
Anjuran Gemar Bersedekah dan Janji Syafa'at Yang Ada Padanya
  871
        
Bagi Setiap Muslim Wajib Bersedekah, Apabila Tidak Memiliki Harta Maka Dengan Berbuat Ma'ruf (Kebaik
  879
        
Berbai'at (Bersumpah Setia) Untuk Menunaikan Zakat
  857
        
Bersedekah dengan Tangan Kanan
  867
        
Bersedekah Sebelum Ditolak
  862
        
Bersedekah Sesuai Kemampuan
  872
        
Bolehkan seseorang membeli kembali sesuatu yang ia zakatkan
  908
        
Dosa Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat
  858
        
Dua Harta Benda Yang Digabungkan Zakatnya Diambil Dalam Jumlah Yang Sama
  884
        
Firmam Allah "Adapun orang yang memberikan (hartanya) dan bertaqwa serta membenarkan balasan yang te
  877
        
Firman Allah "...pengurus-pengurus zakat…"
  915
        
Firman Allah "...untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah…"
  898
        
Firman Allah "…mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak…"
  902
        
Harta Yang Sudah Dikeluarkan Zakatnya Tidak Dianggap Sebagai Menimbun Harta
  859
        
Harta Yang Wajib Dizakati (Selain Emas dan Perak)
  882
        
Imam memberi tanda pada unta sedekah dengan tangannya
  917
        
Jika sedekah beralih (kepada orang lain)
  911
        
Jika Seseorang Memberikan Sedekah Kepada Anaknya Secara Tidak Sengaja
  866
        
Jika Seseorang Memberikan Sedekah Kepada Orang Kaya Karena Tidak Mengetahuinya
  865
        
Keutamaan Bersedeah dalam Keadaan Kikir (Memerlukan Harta) lagi Sehat (Sebelum Sakit)
  864
        
Kewajiban Berzakat
  856
        
Kewajiban sedekah (zakat) fitri
  918
        
Manjaga diri dari meminta-minta
  899
        
Memanfaatkan hewan sedekah dan susunya untuk orang-orang yang dalam perjalanan
  916
        
Membelanjakan Harta Sesuai Haknya
  860
        
Meminta kepada manusia untuk berlebih-lebihan
  901
        
Mengambil Anak Kambing Betina Sebagai Zakat
  889
        
Mengambil sedekah dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin
  912
        
Mengambil zakat kurma ketika telah masak
  906
        
Mengeluarkan zakat sebelum shalat Id
  924
        
Menjual buahnya, atau pohon kurmanya, atau tanahnya, atau tanamannya yang telah tiba waktu zakat
  907
        
Mentaksir buah
  903
        
Orang Yang Bersedekah Ketika Masih Musyrik lal Masuk Islam
  874
        
Orang Yang Memiliki Kewajiban Mengeluarkan Zakat Berupa Anak Unta Yang Memasuki Umur Dua Tahun Namun
  886
        
Orang Yang Menyuruh Pelayannya untuk Bersedekah namun Bukan Untuk Dirinya
  868
        
Orang Yang Suka Menyegerakan Mengeluarkan Sedekah (Zakat) Sebelum Tiba Waktunya
  870
        
Pada harta yang terpendam zakatnya seperlima
  914
        
Pahala Bagi Istri Yang Bersedekah atau Memberi Makan Orang Lain dari Harta Suaminya Bukan Dengan Tuj
  876
        
Pahala Bagi Pelayan Yang Bersedekah (dari Harta Tuannya) Atas Anjuran Temannya Bukan Dengan Tujuan K
  875
        
Peliharalah Diri Kalian dari Api Neraka Sekalipun Hanya Dengan Sebutir Kurma dan Sedikit Yang Dikelu
  863
        
Penjelasan tentang zakat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam
  909
        
Perumpamaan Orang Yang Dermawan dan Orang Yang Bakhil (Pelit)
  878
        
Satu sha' anggur
  923
        
Sedekah Dapat Menghapuskan Dosa
  873
        
Sedekah dari Hasil Usaha Yang Baik
  861
        
Sedekah untuk budak-budak isteri Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam
  910
        
Sedekan untuk anak yatim
  896
        
Sepersepuluh untuk tanaman yang penyiramamannya dengan air hujan
  904
        
Seseorang yang Allah beri sesuatu tanpa meminta dan tanpa berlebihan
  900
        
Shalawat dan doa imam untuk orang yang sedekah
  913
        
Tidak Ada Kewajiban Bersedekah Melainkan Bagi Orang Yang Kaya
  869
        
Tidak ada zakat unta yang kurang dari lima dzaud
  891
        
Tidak ada zakat budak atas seorang Muslim
  895
        
Tidak ada zakat kuda atas seorang Muslim
  894
        
Tidak ada zakat yang kurang dari lima wasaq
  905
        
Tidak Boleh Mengeluarkan Sebagai Zakat Kambing Yang Tua, Cacat (Buta Sebelah) atau Pejantan Kecuali
  888
        
Tidak Boleh Menggabungkan Harta Yang Terpisah atau Memisahkan Harta Yang Sudah Berkumpul Dengan Tuju
  883
        
Ukuran Jumlah Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya atau Shadaqah dan Orang Yang Memberikan Seekor K
  880
        
Untuk pembayaran zakat tidak oleh mengambil dari harta mereka yang terbaik
  890
        
Zakat fitri atas anak kecil dan orang dewasa
  926
        
Zakat fitri atas orang yang merdeka dan budak
  925
        
Zakat fitri bagi budak dan selainnya dari kaum muslimin
  919
        
Zakat fitri dengan satu sha' gandum
  920
        
Zakat fitri dengan satu sha' kurma
  922
        
Zakat fitri dengan satu sha' makanan
  921
        
Zakat Kambing
  887
        
Zakat Perak
  881
        
Zakat sapi
  892
        
Zakat Unta
  885
        
Zakat untuk kerabat
  893
        
Zakat untuk suami dan anak yatim yang beradam dalam pengasuhannya
  897
14. Hajji
        
al Aqiq adalah lembah yang diberkahi
  941
        
Al Muhashshab
  1063
        
Apa yang diucapkan saat kembali dari haji atau umrah atau peperangan
  1078
        
Bagaimana memulai jalan cepat
  977
        
Bagaimana orang yang haid dan nifas membaca talbiyah
  955
        
Balasan bagi orang yang berburu dan selainnya, dan firman Allah "..janganlah kamu membunuh binatang
  1097
        
Bangunan tinggi kota Madinah
  1130
        
Berangkat berpagi-pagi pada hari Arafah
  1007
        
Berapa kali Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam melakukan umrah
  1069
        
Berbekamnya orang yang ihram
  1106
        
Berbicara saat thawaf
  987
        
Berdiri sesaat dan menghadap ke Ka'bah setelah melaksanakan lemparan dua jumrah (jumrah dunia dan ju
  1057
        
Berhaji dengan kendaraan
  929
        
Berjalan cepat saat haji dan umrah
  979
        
Berjalan dengan cepat dari Arafah
  1011
        
Berjalan di pagi buta dari Muhashshab
  1066
        
Berkurban sebelum mencukur saat terjadi pengepungan
  1089
        
Bertakbir pada setiap lemparan
  1056
        
Bolehkan orang-orang yang memberi minum jamaah haji atau selain mereka mabit di Makkah di malam-mala
  1051
        
Dajjal tidak akan masuk Madinah
  1131
        
Dari mana arah masuk Makkah
  963
        
Dari mana keluar dari Makkah
  964
        
Datang di waktu pagi
  1080
        
Dimana tempat shalat zuhur pada hari tarwiyah?
  1003
        
Dosa orang yang membuat makar untuk penduduk Madinah
  1129
        
Dua lembah Madinah
  1126
        
Firman Allah "...atau bersedekah.." yaitu memberi makan enam puluh orang miskin
  1092
        
Firman Allah "...Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa…"
  932
        
Firman Allah "...berbuat fasik dan berbantah bantahan di dalam masa mengerjakan haji…"
  1096
        
Firman Allah "...Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur),
  1091
        
Firman Allah "...maka tidak boleh rafats …"
  1095
        
Firman Allah "...niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang
  928
        
Firman Allah "(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi , barangsiapa yang menetapkan niatny
  957
        
Firman Allah "Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan du
  969
        
Firman Allah "Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (deng
  1042
        
Firman Allah "Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya…"
  1084
        
Haji dan nadzar menggantikan orang yang telah mati, dan seorang laki-laki menghajikan seorang peremp
  1117
        
Haji tamattu' di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam
  960
        
Haji tamattu', qiran dan ifrad
  958
        
Hajinya anak kecil
  1120
        
Hajinya kaum wanita
  1121
        
Iman akan bersarang ke Madinah
  1128
        
Jika melempar setelah waktu sore, atau mencukur rambut sebelum menyembelih hewan dalam keadaan lupa
  1048
        
Jika orang umrah tertahan
  1087
        
Jika orang yang melakukan ihram mengenakan gamis karena tidak tahu
  1114
        
Jika orang-orang yang sedang ihram melihat binatang buruan kemudian tertawa
  1098
        
Jika seseorang memberi hadiah kepada orang yang sedang ihram berupa keledai liar yang masih hidup, l
  1101
        
Jika tidak mendapatkan kain sarung maka boleh mengenakan celana panjang
  1111
        
Jika wanita mengalami haid setelah melaksanakan thawaf ifadlh
  1061
        
Kalung dari kain wool
  1030
        
Kapan bergerak dari Muzdalifah
  1019
        
Kapan orang yang melakukan umrah bertahallul
  1077
        
Kapan shalat subuh di Muzdalifah
  1018
        
Keharaman Madinah
  1123
        
Keutamaan haji yang mabrur
  930
        
Keutamaan Madinah
  1124
        
Keutamaan Makkah dan bangunannya
  965
        
Keutamaan tanah haram
  966
        
Kewajiban haji dan keutamaannya
  927
        
Kewajiban umrah dan keutamaannya
  1067
        
Khutbah pada hari-hari Mina
  1050
        
Kiswah Ka'bah
  970
        
Kurban dengan satu kambing
  1094
        
Madinah adalah kota baik
  1125
        
Madinah akan menghilangkan keburukan
  1132
        
Mandi bagi orang yang mandi
  1109
        
Mandi saat masuk Makkah
  961
        
Masuk di sore hari
  1081
        
Masuk Makkah di waktu siang atau malam
  962
        
Masuk tanah haram dan Makkah tidak dalam keadaan ihram
  1113
        
Melakukan dalam umrah sebagaimana yang dilakukan dalam haji
  1076
        
Melakukan jual beli di musim haji dan menjual di pasar-pasar jahiliyah
  1065
        
Melempar jumrah
  1052
        
Melempar jumrah dari tengah lembah
  1053
        
Melempar jumrah dengan tujuh kerikil
  1054
        
Memakai wewangian sebelum ihram dan apa yang dikenakan jika ingin ihram
  942
        
Memakai wewangian setelah melempar
  1059
        
Memasang kain pada punggung hewan kurban
  1032
        
Memasang kalung pada kambing
  1029
        
Membaca takbir saat di rukun
  984
        
Membaca talbiyah dengan menghadap kiblat
  953
        
Membaca talbiyah ketika kendaraan telah berjalan
  952
        
Membaca talbiyah saat turun memasuki lembah
  954
        
Memberi fatwa di atas kendaraan saat di jumrah
  1049
        
Memberi makan sebagai fidyah adalah setengah sha'
  1093
        
Memberi minum jamaah haji
  996
        
Memberi syiar pada hewan kurban
  1027
        
Mencium hajar aswad
  982
        
Mencukur dan memendekkan saat tahallul
  1045
        
Menenteng senjata bagi orang yang sedang ihram
  1112
        
Mengalungkan sandal
  1031
        
Mengangkat tangan ketika melempar jumrah dunya dan jumrah wustha
  1058
        
Mengenakan khuf bagi orang yang ihram jika tidak mendapatkan sandal
  1110
        
Mengendarai dan membonceng kendaraan saat berhaji
  946
        
Mengendarai hewan kurban
  1022
        
Mengeraskan suara saat talbiyah
  949
        
Menggantungkan kalung pada leher hewan kurban dan sapi
  1026
        
Menghajikan orang yang tidak bisa mengendarai kendaraan
  1118
        
Menginap di rumah-rumah Makkah, jual beli, dan bahwa manusia…
  967
        
Mengucapkan talbiyah dengan mengkucir rambut
  943
        
Mengusap hajar aswad saat datang Makkah
  978
        
Mengusap rukun yamani dengan tongkat
  980
        
Menjama' dua shalat di Muzdalifah
  1014
        
Menutup pintu Ka'bah dan shalat dimana saja ia mau (dalam Ka'bah)
  973
        
Menyambut jamaah haji atau orang yang perang saat kembali
  1079
        
Menyembelih hewan di tempat penyembelihan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam di Mina
  1035
        
Menyembelih hewan kurban dengan berdiri
  1038
        
Menyembelih sebelum mencukur rambut
  1043
        
Menyembelih unta dengan terikat
  1037
        
Meringkas khutbah di Arafah
  1009
        
Miqat bagi orang yang ada dalam garis miqat
  937
        
Miqat penduduk Irak dari Dzatu Irqin
  939
        
Miqat penduduk Madinah, dan mereka tidak membaca talbiyah sebelum Dzul Hulaifah
  934
        
Miqat penduduk Najd
  936
        
Miqat penduduk Sya`telah memberitakan kepada kami [
  935
        
Miqat penduduk Yaman
  938
        
Miqat-miqat haji
  931
        
Musafir jika terburu-buru untu menemui keluarganya
  1086
        
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dua rakaat pada thawafnya yang ke tujuh
  990
        
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam keluar melewati Thariq Syajarah
  940
        
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan agar thawaf ifadlah dengan tenang
  1013
        
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak suka orang-orang meninggalkan Madinah
  1133
        
Orang melaksanakan asar pada hari nafar di Abthah
  1062
        
Orang sakit thawaf dengan berkendaraan
  995
        
Orang yang adzan dan iqamah untuk setiap dari kedua shalat tersebut
  1016
        
Orang yang belum masuk Ka'bah
  975
        
Orang yang benci terhadap kota Madinah
  1127
        
Orang yang berisyarat kepada rukun saat datang kepadanya
  983
        
Orang yang bermalam di Dzul Hulaifah hingga subuh
  948
        
Orang yang bernadzar untuk berjalan kaki sampai ke Ka'bah
  1122
        
Orang yang ihram tidak boleh membunuh hewan tunggangan
  1102
        
Orang yang melaksanakan haji tamattu' memendekkan rambutnya setelah melaksanakan umrah
  1046
        
Orang yang melakukan haji tamattu' yang dimulai dari umrah ke haji
  1021
        
Orang yang melempar jumrah Aqabah dan menjadikan Ka'bah berada di sisi kirinya
  1055
        
Orang yang memacu untanya ketika sampai Madinah
  1083
        
Orang yang memasang kalung dengan tangannya
  1028
        
Orang yang membaca talbiyah di masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, sebagaimana Nabi Shallallahu
  956
        
Orang yang membaca talbiyah haji dengan menyebutnya
  959
        
Orang yang membeli hadyu di jalan dan memasangkan kalung pada leher hewan kurban
  1033
        
Orang yang membeli hewan kurban di jalan
  1024
        
Orang yang memberi syiar dan menganlungkan sesuatu pada hewan kurban di Dzul Hulaifah kemudian melak
  1025
        
Orang yang menggiring hewan kurban bersamanya
  1023
        
Orang yang mengikat rambutnya saat ihram dan mencukur
  1044
        
Orang yang menjama' dua shalat dan tidak melaksanakan shalat tathawwu'
  1015
        
Orang yang menyembelih hewan kurban dengan tangannya
  1036
        
Orang yang sedang ihram meninggal di Arafah
  1115
        
Orang yang sedang ihram tidak boleh berisyarat kepada orang yang tidak ihram pada binatang buruan se
  1100
        
Orang yang sedang ihram tidak boleh membantu orang yang halal (tidak ihram) membunuh binatang buruan
  1099
        
Orang yang sedang umrah melakukan thawaf umrah, kemudian keluar, apakah thawafnya telah mencukupinya
  1075
        
Orang yang shalat di setiap sujud Ka'bah
  976
        
Orang yang shalat dua rakaat saat thawaf di belakang maqam Ibrahim
  993
        
Orang yang shalat dua rakaat saat thawaf di luar masjid
  992
        
Orang yang tidak mengusap kecuali hanya dua rukun yamani
  981
        
Orang yang umrah sebelum haji
  1068
        
Pahala umrah itu sebanding dengan kepayahannya
  1074
        
Pakaian yang dikenakan oleh orang yang ihram
  947
        
Pakaian yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang ihram
  945
        
Pendapat yang mengatakan "Bagi orang yang tertahan tidak ada badal (pengganti)…"
  1090
        
Penghancuran Ka'bah
  971
        
Penjagal tidak diberi bagian dari hadyu
  1039
        
Penjelasan tentang air zamzam
  997
        
Penjelasan tentang hajar aswad
  972
        
Pernikahan bagi orang yang sedang ihram
  1107
        
Puasa pada hari Arafah
  1005
        
Safar adalah setengah dari siksaan
  1085
        
Sai antara Shafa dan Marwa
  1001
        
Sedekah dengan kain pelana hewan kurban
  1041
        
Sedekah dengan kulit hewan kurban
  1040
        
Seorang lelaki menyembelihkan sapi untuk para isterinya tanpa permintaan dari mereka
  1034
        
Seorang perempuan menghajikan lelaki
  1119
        
Seseorang melihat tali atau sesuatu saat thawaf, kemudian ia memotongnya
  988
        
Seseorang yang belum mendekat Ka'bah dan belum thawaf hingga keluar ke Arafah
  991
        
Seseorang yang mendahulukan keluarganya yang lemah di waktu malam, lalu mereka bermalam di Muzdalifa
  1017
        
Shalat dalam Ka'bah
  974
        
Shalat di Mina
  1004
        
Singgah di Dzu Thuwa sebelum masuk Makkah dan singgah di Bathha`
  1064
        
Singgah di tempat antara Arafah dengan Jam'
  1012
        
Singgahnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam di Makkah
  968
        
Sunah orang yang sedang ihram jika meninggal
  1116
        
Tahmid, tasbih dan takbir dengan mengendarai sebelum talbiyah
  951
        
Talbiyah
  950
        
Talbiyah dan takbir ketika berangkat dari Mina menuju Arafah
  1006
        
Talbiyah dari masjid Dzul Hulaifah
  944
        
Talbiyah penduduk Makkah untuk haji dan umrah
  933
        
Talbiyah, takbir di pagi hari pada hari nahr ketika melempar jumrah
  1020
        
Tertahan dari pelaksanaan haji
  1088
        
Thawaf bagi orang yang melakukan haji qiran
  998
        
Thawaf di Ka'bah ketika datang di Makkah sebelum kembali ke rumah
  985
        
Thawaf setelah subuh dan asar
  994
        
Thawaf tanpa wudlu
  999
        
Thawaf wada' jumrah, dan mencukur rambut sebelum thawaf ifadlah
  1060
        
Tidak boleh berperang di Makkah
  1105
        
Tidak boleh thawaf di Ka'bah dengan telanjang,
  989
        
Tidak membuat lari binatang tanah haram
  1104
        
Tidak menebang pepohonan tanah haram
  1103
        
Tidak mengetuk pintu rumah di malam hari jika telah sampai Madinah
  1082
        
Umrah di bulan ramadan
  1070
        
Umrah di malam Khashbah
  1071
        
Umrah setelah melaksanakan haji tanpa dengan hadyu
  1073
        
Umrah Tan'im
  1072
        
Wajibnya sai antara Shafa dan Marwa, dan Allah menjadikannya termasuk dari syiar-syiar Nya
  1000
        
Wanita haid mengqadla semua manasik haji kecuali thawaf di Ka'bah
  1002
        
Wanita thawaf bersama laki-laki
  986
        
Wewangian yang dilarang bagi orang yang ihram baik laki-laki maupun perempuan
  1108
        
Wukuf dengan berkendaraan di Arafah
  1008
        
Wukuf di Arafah
  1010
        
Ziarah pada hari nahr
  1047
15. Shaum
        
Anacaman bagi orang yang memperbanyak puasa wishal
  1180
        
Apakah harus mengatakan 'Aku sedang berpuasa' ketika hina?
  1142
        
Ar rayyan untuk orang yang berpuasa
  1137
        
Barangsiapa berpuasa ramadan karena iman dan mengharap pahala
  1139
        
Barangsiapa bersumpah agar saudaranya mau berbuka puasa
  1182
        
Barangsiapa mengunjungi suatu kaum kemudian berbuka bersama mereka
  1192
        
Berapa waktu antara sahur hingga shalat subuh
  1152
        
Berbekam dan muntah bagi orang yang berpuasa
  1164
        
Berbuka saat safar supaya dilihat oleh orang
  1169
        
Berbukan dengan air atau selainnya sekadarnya
  1175
        
Berkah makan sahur
  1153
        
Berpuasa beberap ahari di bulan ramadan kemudian pergi bersafar
  1166
        
Berpuasa satu hari dan berbuka satu hari
  1189
        
Boleh mengkhususkan satu hari tertentu
  1195
        
Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah,
  1170
        
Di bulan ramadan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam lebih banyak beramal kebaikan
  1140
        
Disebut ramadan atau bulan ramadan?
  1138
        
Dua bulan Id tidak berkurang
  1145
        
Firman Allah "...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar
  1149
        
Firman Allah "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu…"
  1148
        
Hak badan dalam hal puasa
  1186
        
Hak keluarga dalam hal puasa
  1188
        
Hak tamu dalam hal puasa
  1185
        
Jika berbuka puasa ramadan kemudian matahari muncul kembali
  1177
        
Jika bersetubuh di (siang hari) ramadan
  1161
        
Jika seseorang bersetubuh di (siang hari) ramadan, semantara tidak memiliki sesuatu untuk ia sedekah
  1162
        
Kafarah puasa
  1136
        
Kapan mengganti puasa ramadan
  1171
        
Kapan orang yang berpuasa boleh berbuka
  1174
        
Keutamaan puasa
  1135
        
Kewajiban puasa ramadan
  1134
        
Mandinya orang yang berpuasa
  1158
        
Mengakhirkan makan sahur
  1151
        
Mesegerakan buka puasa
  1176
        
Niat puasa di siang hari
  1154
        
Orang yang berpuasa bercumbu
  1156
        
Orang yang berpuasa junub dipagi hari
  1155
        
Orang yang berpuasa makan dan minum karena lupa
  1159
        
Orang yang berpuasa mencium
  1157
        
Orang yang bersetubuh di siang hari bulan ramadan, apakah ia boleh memberikan makanan untuk keluarga
  1163
        
Orang yang tidak meninggalkan ucapan kotor
  1141
        
Orang yang wafat dan meninggalkan hutang puasa
  1173
        
Penjelasan tentang puasa dan berbukanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam
  1184
        
Puasa Asyura`
  1200
        
Puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena (nafsu) kelajangannya
  1143
        
Puasa dahr
  1187
        
Puasa dan berbuka dalam safar
  1165
        
Puasa Daud
  1190
        
Puasa di akhir bulan
  1193
        
Puasa di hari Arafah
  1196
        
Puasa di hari Idul Adlha
  1198
        
Puasa di hari Idul Fitri
  1197
        
Puasa di hari-hari tasyriq
  1199
        
Puasa khusus di hari jumat
  1194
        
Puasa pada hari-hari bidl (tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas)
  1191
        
Puasa Sya'ban
  1183
        
Puasa wishal hingga makan sahur
  1181
        
Puasa wishal, dan pendapat bahwa pada malam hari tidak ada puasa
  1179
        
Puasanya anak kecil
  1178
        
Ramadan tidak didahului dengan puasa satu atau dua hari
  1147
        
Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Janganlah makan sahur kalian terhalangi…"
  1150
        
Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Jika kalian melihat hilal…"
  1144
        
Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Kami (kaum) yang tidak menulis dan menghintung…"
  1146
        
Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada orang yang dipayungi dan panas yang sangat…
  1167
        
Sebagian sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak mencela sebagian kepada sebagian yang lain
  1168
        
Siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa
  1160
        
Wanita haid meninggalkan puasa dan shalat
  1172
16. Shalat Tarawih
        
Beramal disepuluh hari terakhir
  1206
        
Keutamaan malam lailatur qadar
  1202
        
Keutamaan orang yang menegakkan ramadan
  1201
        
Mencari malam lailatul qadar di tujuh hari terakhir
  1203
        
Mencari malam lailatul qadar pada hari ganjil di sepuluh hari terakhir
  1204
        
Waktu lailatul qadar dijadikan "Misteri" karena percekcokan sahabat
  1205