Preloader Image

23 Jamadilakhir 1441H

Tue, 18 Feb 2020

Pray Time
Fajr 04:59 (WIB)
Sunrise 05:58 (WIB)
Dhuhr 12:07 (WIB)
Asr 15:18 (WIB)
Sunset 18:15 (WIB)
Maghrib 18:15 (WIB)
Isha 19:14 (WIB)
Imsak 04:49 (WIB)
Midnight 00:06 (WIB)
8. Shalat
        
Apabila pakaian yang dikenakan untuk shalat sempit
  237
        
Apakah boleh seseorang yang sedang shalat menepuk istrinya yang tidur melintang di hadapannya agar d
  335
        
Arah qiblat bagi penduduk Madinah, Syam dan penduduk Timur ( dari Ka'bah)
  260
        
Bab
  318
        
Bagaimana shalat diwajibkam pada malam Isra'
  232
        
Balasan pahala orang yang membangun masjid
  294
        
Berhadats di dalam masjid
  290
        
Berjalan melewati masjid
  296
        
Bermain tombak di dalam masjid
  298
        
Bolehkan menamakan masjid dengan Masjid Suku anu?
  272
        
Bolehkan menmbongkar kuburan orang musyrik jahiliyyah lalu membangun masjid di atasnya?
  278
        
Dalam berapa lembar pakaian seharusnya wanita melaksanakan shalat?
  244
        
Dibencinya shalat di kuburan
  282
        
Dosa orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat
  328
        
Firman Allah "Dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat shalat"
  261
        
Haramnnya memperdagangkan khamer di dalam masjid (sebelum turun ayat pengharaman meminumnya)
  302
        
Hendaklah membuang dahak ke sebeleh kiri atau di bawah kaki kiri keika shalat
  267
        
Jika orang yang shalat ketika sujud pakaiannya menyentuh istrinya
  250
        
Jika seorang dari kalian memasuki masjid hendaklah shalat dua rakaat sebelum dia duduk
  289
        
Jika seseorang memasuki suatu rumah apakah ia boleh shalat dimana saja dia mau atau dimana diperinta
  275
        
Jika seseorang shalat dengan pakaian yang ada gambanya lalu dia memperhatikan gambar tersebut
  245
        
Jika seseorang shalat dengan pakaian yang ada salibnya atau gambar, apakah dapat merusak shalatnya?.
  246
        
Jika shalat menggunakan sehelai pakaian hendaklah mengikatkannya ke pundaknya
  236
        
Jika terpaksa meludah hendaklah meludahnya dengan mengunakan ujung pakaiannya
  270
        
Kafarat (tebusan) akibat membuang dahak di dalam masjid
  268
        
Kemah di dalam masjid bagi orang yang sakit dan selain mereka
  306
        
Keutamaan menghadap qiblat dengan menghadapkan jari jemari kedua kaki
  259
        
Mandi bagi orang yang baru masuk Islam dan mengikat tawanan di masjid
  305
        
Masalah berkenaan paha (apakah termasuk aurat?)
  243
        
Masalah qiblat dan mereka yang memandang tidak perlu mengulang shalat bagi siapa yang telah shalat n
  263
        
Masjid yang terletak di jalan hendaklah tidak mengganggu orang
  314
        
Masjid-masjid yang ada di rumah-rumah
  276
        
Masjid-masjid yang terletak di jalan kota Madinah dan tempat-tempat dimana Nabi Shallallahu 'alaihi
  317
        
Masuknya orang musyrik ke dalam masjid
  310
        
Memanggul anak kecil di pundak ketika sedang shalat
  333
        
Memasukkan unta ke dalam masjid karena suatu alasan
  307
        
Membaca sya'ir di dalam masjid
  297
        
Membagun masjid
  291
        
Membicarakan perdagangan dan jual beli di atas mimbar di dalam masjid
  299
        
Membuat halaqah (majelis) dan duduk-duduk di masjid
  312
        
Memegangi mata panah ketika memasuki masjid
  295
        
Meminta bantuan tukang kayu dan tukang bangunan dalam membuat mimbar dan mendirikan masjid
  293
        
Memutuskan perkara-perkara dan li'an (sumpah dan saling melaknat) antara suami dan istri di masjid
  274
        
Menagih hutang dan meminta kepastian pelunasan di dalam masjid
  300
        
Menampakkan ketiak dan merenggangkan lengan saat sujud
  258
        
Mendahului kaki kanan ketika memasuki masjid dan lainnya
  277
        
Mengeraskan suara di masjid
  311
        
Mengerik dahak yang ada di masjid dengan kerikil
  265
        
Mengerik dahak yang ada di masjid dengan tangan
  264
        
Menghadap qiblat bagaimanapun keadaannya
  262
        
Mengikatkan pakaian di tengkuk ketika shalat
  234
        
Menhilangkan jari-jari tangan di masjid dan lainnya
  316
        
Menutupi (mengubur) dahak di masjid
  269
        
Nasehat imam kepada para ma'mum tentang menyempurnakan shalat dan mengingatkan qiblat
  271
        
Orang yang melakukan shalat di hadapan tungku atau api atau sesuatu yang biasa disembah orang sedang
  281
        
Orang yang mengundang makan di masjid dan orang yang memenuhi undangan tersebut
  273
        
Orang yang sedang shalat mencegah orang yang lewat di depannya
  327
        
Orang yang shalat menghadap orang yang juga sedang shalat
  329
        
Para tawanan dan orang yang bermaksiat diikat di masjid
  304
        
Pelayan masjid
  303
        
Pendapat yang menyatakan bahwa shalat tidak dapat diputus oleh suatu apapun
  332
        
Petugas kebersihan masjid dan membuang kotoran dari masjid
  301
        
Pintu dan jalan untuk berlalu lalang di masjid
  308
        
Pintu-pintu dan kunci untuk Ka'bah atau masjid
  309
        
Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam
  285
        
Sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat
  241
        
Shalat bila tidak menyempurnakan sujud
  257
        
Shalat dengan memakai khuff (sepatu yang menutupi maka kaki)
  256
        
Shalat dengan memakai sandal
  255
        
Shalat dengan menggunakan jubah buatan negeri Syam
  238
        
Shalat dengan menggunakan kemeja, celana panang, celana dalam, dan selendang
  240
        
Shalat dengan menggunakan sehelai pakaian
  235
        
Shalat di antara dua tiang dengan tidak berjama'ah
  324
        
Shalat di atap, di atas mimpar dan atau di atas kayu
  249
        
Shalat di atas al-khumrah (alas kecil khusus untuk tempat sujud)
  252
        
Shalat di atas alas tidur (kasur)
  253
        
Shalat di atas tikar
  251
        
Shalat di belakang orang yang sedang tidur
  330
        
Shalat di dalam gereja (atau tempat ibadah orangYahudi dan Nashrani)
  284
        
Shalat di hadapan hewan tunggangan, unta, pohon ataupun pelana
  325
        
Shalat di hadapan tempat tidur
  326
        
Shalat di hadapan tiang
  323
        
Shalat di kandang kambing
  279
        
Shalat di kandang unta
  280
        
Shalat di masjid pasar
  315
        
Shalat di tempat reruntuhan atau tempat yang pernah terkena siksa
  283
        
Shalat mengenakan baju berwarna merah
  248
        
Shalat mengenakan baju luar yang terbuat dari sutera lalu menanggalkannya
  247
        
Shalat menghadap tempat tidur yang ditempati wanita yang sedang haidl
  334
        
Shalat menghadap tombak kecil
  320
        
Shalat menghadap tongkat
  321
        
Shalat sekembalinya dari bepergian
  288
        
Shalat sunnah di belakang seorang wanita
  331
        
Shalat tanpa meggunakan rida' (selendang yang lebar)
  242
        
Sujud di atas kain dalam cuaca sangat panas
  254
        
Sutrah bagi imam juga sebagai bagi orang yang shalat di belakangnya
  319
        
Sutrah ketika shalat di Makkah dan tempat lain
  322
        
Terlentang dan meluruskan kaki di masjid
  313
        
Tidak boleh meludah ke arah kanan ketika shalat
  266
        
Tidak disukainya badan terbuka (selain penutup aurat) ketika shalat dan juga di luar shalat
  239
        
Tidurnya seorang laki-laki di dalam masjid
  287
        
Tidurnya seorang wanita di dalam masjid
  286
        
Tolong menolong dalam membangun masjid
  292
        
Wajibnya melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian
  233
        
Wanita menghilangkan kotoran dari orang yang sedang shalat
  336