Preloader Image

22 Jamadilakhir 1441H

Mon, 17 Feb 2020

Pray Time
Fajr 04:59 (WIB)
Sunrise 05:58 (WIB)
Dhuhr 12:07 (WIB)
Asr 15:19 (WIB)
Sunset 18:15 (WIB)
Maghrib 18:15 (WIB)
Isha 19:14 (WIB)
Imsak 04:49 (WIB)
Midnight 00:07 (WIB)
6. Haidl
        
al-Istihadlah
  202
        
Apakah seorang wanita boleh shalat menggunakan pakaian yang pernah dipakainya ketika haidl?
  205
        
Awal dan akhir masa haidl
  213
        
Bagaimana wanita yang sedang haidl melakukan ihram (dan bertalbiyah) hajji dan 'umrah
  212
        
Bagimana permulaan junub
  195
        
Bercumbu dengan istri yang sedang haidl
  199
        
Cairan kuning dan coklat yang keluar diluar masa-masa haidl
  219
        
Darah (penyakit) istihadlah
  220
        
Firman Allah Ta'ala
  211
        
I'tikaf bagi wanita yang sedang mustahadlah
  204
        
Jika seorang wanita mengalami tiga kali masa haidl dalam sebulan dan apa yang harus dilakukannya dal
  218
        
Jika wanita yang sedang mengalami haidl melihat tanda-tanda suci
  222
        
Mandi dari haidl
  208
        
Memakai wewangian bagi wanita ketika mandi dari haidl
  206
        
Mencuci darah haidl
  203
        
Menggunakan pakian khusus untuk haidl selain pakaian saat suci
  216
        
Mengurai rambut bagi wanita yang mandi dari haidl
  210
        
Menshalatkan wanita yang meninggal dunia dalam keadaan nifas serta sunnah-sunnahnya
  223
        
Mereka yang menamakan nifas sebagai haidl dan sebaliknya
  198
        
Seorang suami membaca al-Qur'an di pangkuan istrinya yang sedang haidl
  197
        
Seorang wanita mengalami haidl setelah melaksanakan thawaf ifadalah
  221
        
Seorang wanita menyisir rambutnya ketika mandi dari haidl
  209
        
Tidur bersama istri yang sedang haidl dan berselimut bersamanya dengan pakaian yang dipakainya
  215
        
Wanita haid menghadiri shalat dua Hari Raya dan mendegarkan khutbah dan do'a bagi Kaum Muslimin namu
  217
        
Wanita haidl tidak mengqadla shalat yang ditinggalkannya ketika sedang haidl
  214
        
Wanita menggosok badannya ketika mandi dari haidl dan cara dia mandi dengan menggunakan kapas untuk
  207
        
Wanita yang sedang haidl boleh mencuci kepala suaminya dan menyisir rambutnya
  196
        
Wanita yang sedang haidl melaksanakan seluruh manasik hajji kecuali thawaf di Baitullah
  201
        
Wanita yang sedang haidl meninggalkan shaum (puasa)
  200