Preloader Image

28 Jamadilakhir 1441H

Sun, 23 Feb 2020

Pray Time
Fajr 05:00 (WIB)
Sunrise 05:58 (WIB)
Dhuhr 12:06 (WIB)
Asr 15:14 (WIB)
Sunset 18:14 (WIB)
Maghrib 18:14 (WIB)
Isha 19:12 (WIB)
Imsak 04:50 (WIB)
Midnight 00:06 (WIB)
50. Makanan
        
Anak diikutkan kepada wanita (yang melakukan li'an)
  2682
        
Berselisih, apakah itu bisa berisyarat kepada terjadinya khulu'?
  2662
        
Firman Allah "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka mela
  2685
        
Firman Allah "...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu…"
  2689
        
Firman Allah "...Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika me
  2688
        
Firman Allah "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhny
  2666
        
Firman Allah "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka
  2653
        
Firman Allah "Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kem
  2669
        
Firman Allah "Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu…"
  2659
        
Firman Allah "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendak
  2695
        
Hukum seseorang yang keluarga atau hartanya hilang
  2670
        
Isyarat dalam hal talak dan selainnya
  2671
        
Jika seorang wanita musyrik atau wanita nashrani masuk Islam di bawah (isteri) seorang kafir dzimmi
  2668
        
Jika seseorang menjatuhkan talak tiga, setelah itu sang wanita menikah dengan lelaki lainnya setelah
  2684
        
Jika seseorang tidak mengakui anak
  2673
        
Jika wanita haid ditalak saat haid, maka ia masa iddahnya dimulai dari itu
  2654
        
Khulu' dan apa hubungannya dengan talak
  2661
        
Kisah Fatimah binti Qais
  2686
        
Laki-laki lebih dulu untuk melakukan sumpah (li'an)
  2675
        
Li'an
  2672
        
Li'an, dan orang yang talak setelah li'an
  2676
        
Mahar untuk wanita pelacur dan nikah yang rusak
  2696
        
Mahar wanita yang dili'an
  2679
        
Mahar wanita yang sudah digauli, bagaimana mengumpulinya, atau mentalaknya sebelum menggaulinya
  2697
        
Memberi pilihan kepada budak perempuan yang menjadi isteri seorang budak
  2664
        
Memisahkan antara dua orang yang saling li'an
  2681
        
Menjual budak perempuan tidak dihitung talak
  2663
        
Merujuk wanita yang haid
  2690
        
Nikahnya wanita musyrik yang masuk Islam, lalu bagaimana dengan iddah mereka?
  2667
        
Orang yang memberikan pilihan kepada isterinya
  2657
        
Pemberian Cuma-Cuma untu yang belum ditentukan nilai maharnya
  2698
        
Pendapat yang membolehkan talak tiga
  2656
        
Perkataan imam "Ya Allah,
  2683
        
Perkataan imam kepada dua orang yang melakukan li'an "Sungguh, salah seorang dari kalian telah berbo
  2680
        
Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh merajam tanpa bukti"
  2678
        
Saling melakukan li'an dalam masjid
  2677
        
Seseorang yang berkata kepada isterinya "Kamu haram bagiku"
  2658
        
Siapakah yang mentalak, dan apakah seorang laki-laki mentalak isterinya secara langsung
  2655
        
Sumpah orang yang melakukan li'an
  2674
        
Syafaat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam untuk suami Barirah
  2665
        
Talak saat kondisi gelap mata, terpaksa, mabu, gila, lalai, lupa dan syirik…
  2660
        
Wanita yang ditalak, kemudian saat berada di rumah suaminya dikhawatirkan akan diserang...
  2687
        
Wanita yang ditinggal mati suaminya beriddah selama empat bulan sepuluh hari
  2691
        
Wanita yang ditinggal mati suaminya memakai celak
  2692
        
Wanita yang ditinggal mati suaminya mengenakan pakaian yaman
  2694
        
Wanita yang ditinggal mati suaminya menyisir rambut setelah selesai masa iddah
  2693