Preloader Image

23 Jamadilakhir 1441H

Tue, 18 Feb 2020

Pray Time
Fajr 04:59 (WIB)
Sunrise 05:58 (WIB)
Dhuhr 12:07 (WIB)
Asr 15:18 (WIB)
Sunset 18:15 (WIB)
Maghrib 18:15 (WIB)
Isha 19:14 (WIB)
Imsak 04:49 (WIB)
Midnight 00:06 (WIB)

Chinese | Dutch | French | German | Indonesian | Italian | Japanese | Malay | Sahih International | Tafsir الجلالين | Thai

Shahih Bukhari : Mencari pinjaman dan melunasi hutang

26. Mencari pinjaman dan melunasi hutang
        
Apabila mengira-ngira dalam membayar hutang, kurma dengan kurma atau yang lainnya
  1432
        
Apakah diberi dengan yang lebih tua umurnya?
  1429
        
Baik dalam meminta pembayaran
  1428
        
Baik dalam pembayaran
  1430
        
Barangsiapa menghambil harta milik orang lain dan ia ingin mengembalikannya, atau merusaknya
  1425
        
Budak bertanggungjawab dengan harta tuannya, ia tidak boleh menggunakannya kecuali seizin tuannya
  1441
        
Jika seseorang mendapati hartanya ada pada seseorang yang sedang bangkrut dalam bisnis, maka ia lebi
  1437
        
Kurang dalam membayar hutang, atau minta kehalalannya maka itu boleh
  1431
        
Larangan dari menyia-nyiakan harta
  1440
        
Membayar hutang
  1426
        
Menghutangkan unta
  1427
        
Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adakah kezhaliman
  1435
        
Orang yang membeli dengan cara berhutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu
  1424
        
Orang yang menjual harta orang yang sedang bangkrut, atau orang yang tidak punya
  1438
        
Orang yang minta perlindungan dari hutang
  1433
        
Pemilik hak punya hak bicara
  1436
        
Pertolongan dalam pembebasan hutang
  1439
        
Shalat untuk orang yang wafat dengan meninggalkan hutang
  1434