Preloader Image

23 Jamadilakhir 1441H

Tue, 18 Feb 2020

Pray Time
Fajr 04:59 (WIB)
Sunrise 05:58 (WIB)
Dhuhr 12:07 (WIB)
Asr 15:18 (WIB)
Sunset 18:15 (WIB)
Maghrib 18:15 (WIB)
Isha 19:14 (WIB)
Imsak 04:49 (WIB)
Midnight 00:06 (WIB)
14. Hajji
        
al Aqiq adalah lembah yang diberkahi
  941
        
Al Muhashshab
  1063
        
Apa yang diucapkan saat kembali dari haji atau umrah atau peperangan
  1078
        
Bagaimana memulai jalan cepat
  977
        
Bagaimana orang yang haid dan nifas membaca talbiyah
  955
        
Balasan bagi orang yang berburu dan selainnya, dan firman Allah "..janganlah kamu membunuh binatang
  1097
        
Bangunan tinggi kota Madinah
  1130
        
Berangkat berpagi-pagi pada hari Arafah
  1007
        
Berapa kali Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam melakukan umrah
  1069
        
Berbekamnya orang yang ihram
  1106
        
Berbicara saat thawaf
  987
        
Berdiri sesaat dan menghadap ke Ka'bah setelah melaksanakan lemparan dua jumrah (jumrah dunia dan ju
  1057
        
Berhaji dengan kendaraan
  929
        
Berjalan cepat saat haji dan umrah
  979
        
Berjalan dengan cepat dari Arafah
  1011
        
Berjalan di pagi buta dari Muhashshab
  1066
        
Berkurban sebelum mencukur saat terjadi pengepungan
  1089
        
Bertakbir pada setiap lemparan
  1056
        
Bolehkan orang-orang yang memberi minum jamaah haji atau selain mereka mabit di Makkah di malam-mala
  1051
        
Dajjal tidak akan masuk Madinah
  1131
        
Dari mana arah masuk Makkah
  963
        
Dari mana keluar dari Makkah
  964
        
Datang di waktu pagi
  1080
        
Dimana tempat shalat zuhur pada hari tarwiyah?
  1003
        
Dosa orang yang membuat makar untuk penduduk Madinah
  1129
        
Dua lembah Madinah
  1126
        
Firman Allah "...atau bersedekah.." yaitu memberi makan enam puluh orang miskin
  1092
        
Firman Allah "...Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa…"
  932
        
Firman Allah "...berbuat fasik dan berbantah bantahan di dalam masa mengerjakan haji…"
  1096
        
Firman Allah "...Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur),
  1091
        
Firman Allah "...maka tidak boleh rafats …"
  1095
        
Firman Allah "...niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang
  928
        
Firman Allah "(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi , barangsiapa yang menetapkan niatny
  957
        
Firman Allah "Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan du
  969
        
Firman Allah "Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (deng
  1042
        
Firman Allah "Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya…"
  1084
        
Haji dan nadzar menggantikan orang yang telah mati, dan seorang laki-laki menghajikan seorang peremp
  1117
        
Haji tamattu' di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam
  960
        
Haji tamattu', qiran dan ifrad
  958
        
Hajinya anak kecil
  1120
        
Hajinya kaum wanita
  1121
        
Iman akan bersarang ke Madinah
  1128
        
Jika melempar setelah waktu sore, atau mencukur rambut sebelum menyembelih hewan dalam keadaan lupa
  1048
        
Jika orang umrah tertahan
  1087
        
Jika orang yang melakukan ihram mengenakan gamis karena tidak tahu
  1114
        
Jika orang-orang yang sedang ihram melihat binatang buruan kemudian tertawa
  1098
        
Jika seseorang memberi hadiah kepada orang yang sedang ihram berupa keledai liar yang masih hidup, l
  1101
        
Jika tidak mendapatkan kain sarung maka boleh mengenakan celana panjang
  1111
        
Jika wanita mengalami haid setelah melaksanakan thawaf ifadlh
  1061
        
Kalung dari kain wool
  1030
        
Kapan bergerak dari Muzdalifah
  1019
        
Kapan orang yang melakukan umrah bertahallul
  1077
        
Kapan shalat subuh di Muzdalifah
  1018
        
Keharaman Madinah
  1123
        
Keutamaan haji yang mabrur
  930
        
Keutamaan Madinah
  1124
        
Keutamaan Makkah dan bangunannya
  965
        
Keutamaan tanah haram
  966
        
Kewajiban haji dan keutamaannya
  927
        
Kewajiban umrah dan keutamaannya
  1067
        
Khutbah pada hari-hari Mina
  1050
        
Kiswah Ka'bah
  970
        
Kurban dengan satu kambing
  1094
        
Madinah adalah kota baik
  1125
        
Madinah akan menghilangkan keburukan
  1132
        
Mandi bagi orang yang mandi
  1109
        
Mandi saat masuk Makkah
  961
        
Masuk di sore hari
  1081
        
Masuk Makkah di waktu siang atau malam
  962
        
Masuk tanah haram dan Makkah tidak dalam keadaan ihram
  1113
        
Melakukan dalam umrah sebagaimana yang dilakukan dalam haji
  1076
        
Melakukan jual beli di musim haji dan menjual di pasar-pasar jahiliyah
  1065
        
Melempar jumrah
  1052
        
Melempar jumrah dari tengah lembah
  1053
        
Melempar jumrah dengan tujuh kerikil
  1054
        
Memakai wewangian sebelum ihram dan apa yang dikenakan jika ingin ihram
  942
        
Memakai wewangian setelah melempar
  1059
        
Memasang kain pada punggung hewan kurban
  1032
        
Memasang kalung pada kambing
  1029
        
Membaca takbir saat di rukun
  984
        
Membaca talbiyah dengan menghadap kiblat
  953
        
Membaca talbiyah ketika kendaraan telah berjalan
  952
        
Membaca talbiyah saat turun memasuki lembah
  954
        
Memberi fatwa di atas kendaraan saat di jumrah
  1049
        
Memberi makan sebagai fidyah adalah setengah sha'
  1093
        
Memberi minum jamaah haji
  996
        
Memberi syiar pada hewan kurban
  1027
        
Mencium hajar aswad
  982
        
Mencukur dan memendekkan saat tahallul
  1045
        
Menenteng senjata bagi orang yang sedang ihram
  1112
        
Mengalungkan sandal
  1031
        
Mengangkat tangan ketika melempar jumrah dunya dan jumrah wustha
  1058
        
Mengenakan khuf bagi orang yang ihram jika tidak mendapatkan sandal
  1110
        
Mengendarai dan membonceng kendaraan saat berhaji
  946
        
Mengendarai hewan kurban
  1022
        
Mengeraskan suara saat talbiyah
  949
        
Menggantungkan kalung pada leher hewan kurban dan sapi
  1026
        
Menghajikan orang yang tidak bisa mengendarai kendaraan
  1118
        
Menginap di rumah-rumah Makkah, jual beli, dan bahwa manusia…
  967
        
Mengucapkan talbiyah dengan mengkucir rambut
  943
        
Mengusap hajar aswad saat datang Makkah
  978
        
Mengusap rukun yamani dengan tongkat
  980
        
Menjama' dua shalat di Muzdalifah
  1014
        
Menutup pintu Ka'bah dan shalat dimana saja ia mau (dalam Ka'bah)
  973
        
Menyambut jamaah haji atau orang yang perang saat kembali
  1079
        
Menyembelih hewan di tempat penyembelihan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam di Mina
  1035
        
Menyembelih hewan kurban dengan berdiri
  1038
        
Menyembelih sebelum mencukur rambut
  1043
        
Menyembelih unta dengan terikat
  1037
        
Meringkas khutbah di Arafah
  1009
        
Miqat bagi orang yang ada dalam garis miqat
  937
        
Miqat penduduk Irak dari Dzatu Irqin
  939
        
Miqat penduduk Madinah, dan mereka tidak membaca talbiyah sebelum Dzul Hulaifah
  934
        
Miqat penduduk Najd
  936
        
Miqat penduduk Sya`telah memberitakan kepada kami [
  935
        
Miqat penduduk Yaman
  938
        
Miqat-miqat haji
  931
        
Musafir jika terburu-buru untu menemui keluarganya
  1086
        
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dua rakaat pada thawafnya yang ke tujuh
  990
        
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam keluar melewati Thariq Syajarah
  940
        
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan agar thawaf ifadlah dengan tenang
  1013
        
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak suka orang-orang meninggalkan Madinah
  1133
        
Orang melaksanakan asar pada hari nafar di Abthah
  1062
        
Orang sakit thawaf dengan berkendaraan
  995
        
Orang yang adzan dan iqamah untuk setiap dari kedua shalat tersebut
  1016
        
Orang yang belum masuk Ka'bah
  975
        
Orang yang benci terhadap kota Madinah
  1127
        
Orang yang berisyarat kepada rukun saat datang kepadanya
  983
        
Orang yang bermalam di Dzul Hulaifah hingga subuh
  948
        
Orang yang bernadzar untuk berjalan kaki sampai ke Ka'bah
  1122
        
Orang yang ihram tidak boleh membunuh hewan tunggangan
  1102
        
Orang yang melaksanakan haji tamattu' memendekkan rambutnya setelah melaksanakan umrah
  1046
        
Orang yang melakukan haji tamattu' yang dimulai dari umrah ke haji
  1021
        
Orang yang melempar jumrah Aqabah dan menjadikan Ka'bah berada di sisi kirinya
  1055
        
Orang yang memacu untanya ketika sampai Madinah
  1083
        
Orang yang memasang kalung dengan tangannya
  1028
        
Orang yang membaca talbiyah di masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, sebagaimana Nabi Shallallahu
  956
        
Orang yang membaca talbiyah haji dengan menyebutnya
  959
        
Orang yang membeli hadyu di jalan dan memasangkan kalung pada leher hewan kurban
  1033
        
Orang yang membeli hewan kurban di jalan
  1024
        
Orang yang memberi syiar dan menganlungkan sesuatu pada hewan kurban di Dzul Hulaifah kemudian melak
  1025
        
Orang yang menggiring hewan kurban bersamanya
  1023
        
Orang yang mengikat rambutnya saat ihram dan mencukur
  1044
        
Orang yang menjama' dua shalat dan tidak melaksanakan shalat tathawwu'
  1015
        
Orang yang menyembelih hewan kurban dengan tangannya
  1036
        
Orang yang sedang ihram meninggal di Arafah
  1115
        
Orang yang sedang ihram tidak boleh berisyarat kepada orang yang tidak ihram pada binatang buruan se
  1100
        
Orang yang sedang ihram tidak boleh membantu orang yang halal (tidak ihram) membunuh binatang buruan
  1099
        
Orang yang sedang umrah melakukan thawaf umrah, kemudian keluar, apakah thawafnya telah mencukupinya
  1075
        
Orang yang shalat di setiap sujud Ka'bah
  976
        
Orang yang shalat dua rakaat saat thawaf di belakang maqam Ibrahim
  993
        
Orang yang shalat dua rakaat saat thawaf di luar masjid
  992
        
Orang yang tidak mengusap kecuali hanya dua rukun yamani
  981
        
Orang yang umrah sebelum haji
  1068
        
Pahala umrah itu sebanding dengan kepayahannya
  1074
        
Pakaian yang dikenakan oleh orang yang ihram
  947
        
Pakaian yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang ihram
  945
        
Pendapat yang mengatakan "Bagi orang yang tertahan tidak ada badal (pengganti)…"
  1090
        
Penghancuran Ka'bah
  971
        
Penjagal tidak diberi bagian dari hadyu
  1039
        
Penjelasan tentang air zamzam
  997
        
Penjelasan tentang hajar aswad
  972
        
Pernikahan bagi orang yang sedang ihram
  1107
        
Puasa pada hari Arafah
  1005
        
Safar adalah setengah dari siksaan
  1085
        
Sai antara Shafa dan Marwa
  1001
        
Sedekah dengan kain pelana hewan kurban
  1041
        
Sedekah dengan kulit hewan kurban
  1040
        
Seorang lelaki menyembelihkan sapi untuk para isterinya tanpa permintaan dari mereka
  1034
        
Seorang perempuan menghajikan lelaki
  1119
        
Seseorang melihat tali atau sesuatu saat thawaf, kemudian ia memotongnya
  988
        
Seseorang yang belum mendekat Ka'bah dan belum thawaf hingga keluar ke Arafah
  991
        
Seseorang yang mendahulukan keluarganya yang lemah di waktu malam, lalu mereka bermalam di Muzdalifa
  1017
        
Shalat dalam Ka'bah
  974
        
Shalat di Mina
  1004
        
Singgah di Dzu Thuwa sebelum masuk Makkah dan singgah di Bathha`
  1064
        
Singgah di tempat antara Arafah dengan Jam'
  1012
        
Singgahnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam di Makkah
  968
        
Sunah orang yang sedang ihram jika meninggal
  1116
        
Tahmid, tasbih dan takbir dengan mengendarai sebelum talbiyah
  951
        
Talbiyah
  950
        
Talbiyah dan takbir ketika berangkat dari Mina menuju Arafah
  1006
        
Talbiyah dari masjid Dzul Hulaifah
  944
        
Talbiyah penduduk Makkah untuk haji dan umrah
  933
        
Talbiyah, takbir di pagi hari pada hari nahr ketika melempar jumrah
  1020
        
Tertahan dari pelaksanaan haji
  1088
        
Thawaf bagi orang yang melakukan haji qiran
  998
        
Thawaf di Ka'bah ketika datang di Makkah sebelum kembali ke rumah
  985
        
Thawaf setelah subuh dan asar
  994
        
Thawaf tanpa wudlu
  999
        
Thawaf wada' jumrah, dan mencukur rambut sebelum thawaf ifadlah
  1060
        
Tidak boleh berperang di Makkah
  1105
        
Tidak boleh thawaf di Ka'bah dengan telanjang,
  989
        
Tidak membuat lari binatang tanah haram
  1104
        
Tidak menebang pepohonan tanah haram
  1103
        
Tidak mengetuk pintu rumah di malam hari jika telah sampai Madinah
  1082
        
Umrah di bulan ramadan
  1070
        
Umrah di malam Khashbah
  1071
        
Umrah setelah melaksanakan haji tanpa dengan hadyu
  1073
        
Umrah Tan'im
  1072
        
Wajibnya sai antara Shafa dan Marwa, dan Allah menjadikannya termasuk dari syiar-syiar Nya
  1000
        
Wanita haid mengqadla semua manasik haji kecuali thawaf di Ka'bah
  1002
        
Wanita thawaf bersama laki-laki
  986
        
Wewangian yang dilarang bagi orang yang ihram baik laki-laki maupun perempuan
  1108
        
Wukuf dengan berkendaraan di Arafah
  1008
        
Wukuf di Arafah
  1010
        
Ziarah pada hari nahr
  1047