Preloader Image

23 Jamadilakhir 1441H

Tue, 18 Feb 2020

Pray Time
Fajr 04:59 (WIB)
Sunrise 05:58 (WIB)
Dhuhr 12:07 (WIB)
Asr 15:18 (WIB)
Sunset 18:15 (WIB)
Maghrib 18:15 (WIB)
Isha 19:14 (WIB)
Imsak 04:49 (WIB)
Midnight 00:06 (WIB)
13. Zakat
        
Anjuran Gemar Bersedekah dan Janji Syafa'at Yang Ada Padanya
  871
        
Bagi Setiap Muslim Wajib Bersedekah, Apabila Tidak Memiliki Harta Maka Dengan Berbuat Ma'ruf (Kebaik
  879
        
Berbai'at (Bersumpah Setia) Untuk Menunaikan Zakat
  857
        
Bersedekah dengan Tangan Kanan
  867
        
Bersedekah Sebelum Ditolak
  862
        
Bersedekah Sesuai Kemampuan
  872
        
Bolehkan seseorang membeli kembali sesuatu yang ia zakatkan
  908
        
Dosa Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat
  858
        
Dua Harta Benda Yang Digabungkan Zakatnya Diambil Dalam Jumlah Yang Sama
  884
        
Firmam Allah "Adapun orang yang memberikan (hartanya) dan bertaqwa serta membenarkan balasan yang te
  877
        
Firman Allah "...pengurus-pengurus zakat…"
  915
        
Firman Allah "...untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah…"
  898
        
Firman Allah "…mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak…"
  902
        
Harta Yang Sudah Dikeluarkan Zakatnya Tidak Dianggap Sebagai Menimbun Harta
  859
        
Harta Yang Wajib Dizakati (Selain Emas dan Perak)
  882
        
Imam memberi tanda pada unta sedekah dengan tangannya
  917
        
Jika sedekah beralih (kepada orang lain)
  911
        
Jika Seseorang Memberikan Sedekah Kepada Anaknya Secara Tidak Sengaja
  866
        
Jika Seseorang Memberikan Sedekah Kepada Orang Kaya Karena Tidak Mengetahuinya
  865
        
Keutamaan Bersedeah dalam Keadaan Kikir (Memerlukan Harta) lagi Sehat (Sebelum Sakit)
  864
        
Kewajiban Berzakat
  856
        
Kewajiban sedekah (zakat) fitri
  918
        
Manjaga diri dari meminta-minta
  899
        
Memanfaatkan hewan sedekah dan susunya untuk orang-orang yang dalam perjalanan
  916
        
Membelanjakan Harta Sesuai Haknya
  860
        
Meminta kepada manusia untuk berlebih-lebihan
  901
        
Mengambil Anak Kambing Betina Sebagai Zakat
  889
        
Mengambil sedekah dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin
  912
        
Mengambil zakat kurma ketika telah masak
  906
        
Mengeluarkan zakat sebelum shalat Id
  924
        
Menjual buahnya, atau pohon kurmanya, atau tanahnya, atau tanamannya yang telah tiba waktu zakat
  907
        
Mentaksir buah
  903
        
Orang Yang Bersedekah Ketika Masih Musyrik lal Masuk Islam
  874
        
Orang Yang Memiliki Kewajiban Mengeluarkan Zakat Berupa Anak Unta Yang Memasuki Umur Dua Tahun Namun
  886
        
Orang Yang Menyuruh Pelayannya untuk Bersedekah namun Bukan Untuk Dirinya
  868
        
Orang Yang Suka Menyegerakan Mengeluarkan Sedekah (Zakat) Sebelum Tiba Waktunya
  870
        
Pada harta yang terpendam zakatnya seperlima
  914
        
Pahala Bagi Istri Yang Bersedekah atau Memberi Makan Orang Lain dari Harta Suaminya Bukan Dengan Tuj
  876
        
Pahala Bagi Pelayan Yang Bersedekah (dari Harta Tuannya) Atas Anjuran Temannya Bukan Dengan Tujuan K
  875
        
Peliharalah Diri Kalian dari Api Neraka Sekalipun Hanya Dengan Sebutir Kurma dan Sedikit Yang Dikelu
  863
        
Penjelasan tentang zakat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam
  909
        
Perumpamaan Orang Yang Dermawan dan Orang Yang Bakhil (Pelit)
  878
        
Satu sha' anggur
  923
        
Sedekah Dapat Menghapuskan Dosa
  873
        
Sedekah dari Hasil Usaha Yang Baik
  861
        
Sedekah untuk budak-budak isteri Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam
  910
        
Sedekan untuk anak yatim
  896
        
Sepersepuluh untuk tanaman yang penyiramamannya dengan air hujan
  904
        
Seseorang yang Allah beri sesuatu tanpa meminta dan tanpa berlebihan
  900
        
Shalawat dan doa imam untuk orang yang sedekah
  913
        
Tidak Ada Kewajiban Bersedekah Melainkan Bagi Orang Yang Kaya
  869
        
Tidak ada zakat unta yang kurang dari lima dzaud
  891
        
Tidak ada zakat budak atas seorang Muslim
  895
        
Tidak ada zakat kuda atas seorang Muslim
  894
        
Tidak ada zakat yang kurang dari lima wasaq
  905
        
Tidak Boleh Mengeluarkan Sebagai Zakat Kambing Yang Tua, Cacat (Buta Sebelah) atau Pejantan Kecuali
  888
        
Tidak Boleh Menggabungkan Harta Yang Terpisah atau Memisahkan Harta Yang Sudah Berkumpul Dengan Tuju
  883
        
Ukuran Jumlah Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya atau Shadaqah dan Orang Yang Memberikan Seekor K
  880
        
Untuk pembayaran zakat tidak oleh mengambil dari harta mereka yang terbaik
  890
        
Zakat fitri atas anak kecil dan orang dewasa
  926
        
Zakat fitri atas orang yang merdeka dan budak
  925
        
Zakat fitri bagi budak dan selainnya dari kaum muslimin
  919
        
Zakat fitri dengan satu sha' gandum
  920
        
Zakat fitri dengan satu sha' kurma
  922
        
Zakat fitri dengan satu sha' makanan
  921
        
Zakat Kambing
  887
        
Zakat Perak
  881
        
Zakat sapi
  892
        
Zakat Unta
  885
        
Zakat untuk kerabat
  893
        
Zakat untuk suami dan anak yatim yang beradam dalam pengasuhannya
  897