Preloader Image

16 Zulkaedah 1440H

Fri, 19 Jul 2019

Pray Time
Fajr 05:04 (WIB)
Sunrise 06:05 (WIB)
Dhuhr 11:59 (WIB)
Asr 15:21 (WIB)
Sunset 17:53 (WIB)
Maghrib 17:53 (WIB)
Isha 18:54 (WIB)
Imsak 04:54 (WIB)
Midnight 23:59 (WIB)
10. Adzan
        
"Sesunggun imam diadakan untuk diikuti"
  428
        
Adzan dan iqamah bagi musafir bila shalat berjama'ah begitu juga di 'Arafah dan Mudzdalifah
  395
        
Adzan dua kali dua kali
  379
        
Adzan sebelum Shubuh
  390
        
Adzan setelah Shubuh
  389
        
Adzannya orang yang buta jika diberitahu masuknya waktu shalat
  388
        
Apa Yang Dibaca Oleh Imam dan Ma'mum Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku'
  499
        
Apa yang diucapkan ketika mendengar suara mu'adzin
  384
        
Apabila kemampuan membaca al-Qur'an sama, maka yang berhak menjadi imam adalah yang lebih tua dianta
  426
        
Apakah boleh keluar dari masjid saat shalat didirikan karena satu alasan
  401
        
Apakah Orang Yang Sedang Shalat Boleh Menoleh Karena Adanya Sesuatu atau Melihat Sesuatu atau Adanya
  470
        
Apakah seorang imam harus mengikuti koreksi makmum bila dia ragu?
  446
        
Bacaan (doa) Setelah Takbir Pertama
  466
        
Bacaan dalam Shalat 'Ashar
  473
        
Bacaan dalam Shalat 'Isya'
  478
        
Bacaan dalam Shalat Fajar (Shubuh)
  480
        
Bacaan dalam Shalat Maghrib
  474
        
Bacaan dalam Shalat Zhuhur
  472
        
Bacaan Do'a Ketika Rukuk
  498
        
Bacaan Tasbih dan Do'a Ketika Sujud
  512
        
Bagaimana Cara Bertopang Di Atas Tanah Ketika Berdiri dari Raka'at
  516
        
Bagian Kanan Masjid dan Imam
  456
        
Batas Mengangkat Kedua Belah Tangan
  462
        
Batasan sakit untuk (tidak) menghadiri shalat jama'ah
  416
        
Berama lama waktu antara adzan dan iqamah dan orang yang mananti pelaksanaan shalat
  391
        
Berbicara ketika adzan
  387
        
Berbicara setelah iqamah dikumandangkan
  405
        
Berdiri sejajar di sebelah imam jika shalat berduaan
  434
        
Berlomba untuk mengumandangkan adzan
  386
        
Berpaling dan Beranjak dari Sebelah Kanan atau Kiri
  532
        
Bila imam ada kepentingan di luar setelah iqamah dikumandangkan
  404
        
Bolehkah imam memimpin shalat hanya dengan orang yang sudah hadir dan apakah imam menyapaikan khutba
  418
        
Bubarnya Kaum Wanita Dengan Segera Setelah Selesai Shalat Shubuh dan Sedikitnya Waktu Mereka Berdiam
  537
        
Diam Diantara Dua Sujud
  513
        
Diantara dua adzan (adzan dan iqamat) ada shalat bagi siapa yang mau
  393
        
Do'a Sebelum Salam
  522
        
Do'a setelah panggilan adzan
  385
        
Dosa orang yang mengangkat kepalanya dari sujud sebelum imam
  430
        
Dosa orang yang tidak menyempurnakan (meluruskan dan merapatkan) shaf.
  452
        
Dua orang atau lebih sudah cukup untuk mendirikan shalat berjama'ah
  412
        
Dzikir Setelah Shalat
  528
        
Haruskan seorang mu'adzin meliuk-liukkan mulutnya dan menoleh ke kanan dan kiri ketika mengumandangk
  396
        
Hendaknya Tidak Menahan Pakaian (Supaya Tidak Menghalangi Ketika Sujud)
  511
        
Hendaknya Tidak Menahan Rambut (Supaya Tidak Menghalangi Ketika Sujud)
  510
        
Imam Berdiam Sejenak Setelah Salam Di Tempat Shalatnya
  530
        
Imam hendaklah meringankan bacaan ketika berdiri namun tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya
  438
        
Imam Mengeraskan Bacaan "Amin"
  487
        
Imam menghadap ke arah makmum ketika meluruskan shaf
  449
        
Imam Menghadap Makmum Setelah Memberi Salam
  529
        
Iqamah satu kali satu kali kecuali kalimat "qad qaamatish shalah"
  380
        
Jahriyah (mengeraskan bacaan) dalam Shalat 'Isya'
  476
        
Jahriyah (mengeraskan bacaan) dalam Shalat Fajar (Shubuh)
  481
        
Jahriyah (mengeraskan bacaan) dalam Shalat Maghrib
  475
        
Jika Antara Imam dan Ma'mum Ada Dinding atau Pembatas
  457
        
Jika imam dipanggil untuk memimpin shalat sementara di tangannya masih ada makanan
  420
        
Jika Imam Memperdengarkan Bacaan Ayat (Pada Shalat Siriyah)
  485
        
Jika imam mengatakan; "Tetaplah pada tempat kalian" hingga dia kembali, maka tunggulah
  402
        
Jika iqamat sudah dikumandangkan maka tidak ada shalat melainkan shalat fardlu
  415
        
Jika makanan dihidangkan sementara shalat sudah dikumandangkan iqamatnya
  419
        
Jika seorang imam memanjangkan shalat lalu ada orang yang ada keperluan maka dia boleh keluar lalu s
  437
        
Jika seorang imam mengangis dalam shalatnya
  447
        
Jika seorang imam mengunjungi suatu kaum lalu dia mengimami shalat mereka
  427
        
Jika seorang imam shalatnya tidak sempurna (salah) sedangkan para ma'mum shalat dengan sempurna
  432
        
Jika Seseorang Rukuk Diluar Barisan (Belum Sampai Dalam Shaf)
  490
        
Jika seseorang shalat berdiri di sebelah kiri imam, lalu imam menggesernya ke sebelah kanan maka sha
  435
        
Jika seseorang shalat berdiri di sebelah kiri imam, lalu imam menggesernya ke sebelah kanan maka sha
  454
        
Jika seseorang shalat tidak berniat sebagai imam lalu datang orang di belakang mengikuti shalatnya h
  436
        
Jika seseorang sudah shalat kemudian shalat lagi sebagai imam bersama orang lain
  443
        
Jika Seseorang Tidak Menyempurnakan Rukuk
  495
        
Jika shalat sendirian, silahkan seseorang memanjangkan shalatnya sesukanya
  439
        
Jika Tidak Menyempurnakan Sujud
  505
        
Kapan sebaiknya jama'ah berdiri ketika melihat imam saat dikumandangkan iqamah
  399
        
Kapan sebaiknya sujud bila shalat di belakang imam
  429
        
Keimaman seorang budak atau maula (bekas budak)
  431
        
Keimaman seorang yang terfitnah (dituduh fasik) atau seorang ahli bid'ah
  433
        
Keutamaan Bacaan "Allahumma Rabbanaa lakal hamdu"
  500
        
Keutamaan Membaca "Amin"
  488
        
Keutamaan mengumandangkan adzan
  381
        
Keutamaan orang yang pergi ke masjid baik pagi maupun sore hari
  414
        
Keutamaan segera melaksanakan shalat Zhuhur
  409
        
Keutamaan shaf terdepan
  450
        
Keutamaan shalat berjama'ah
  407
        
Keutamaan shalat Shubuh berjama'ah
  408
        
Keutamaan Sujud
  503
        
Keutmaan shalat 'Isya' berjama'ah
  411
        
Khusyu' dalam Shalat
  465
        
Larangan tergesa-gesa menuju shalat namun hendaklah berjalan dengan tenang dan perlahan
  398
        
Ma'mum Mengeraskan Bacaan "Amin"
  489
        
Meletakkan Kedua Telapak Tangan di atas Lutut Ketika Rukuk
  494
        
Meletakkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri Ketika Berdiri dalam Shalat
  464
        
Meluruskan barisan shaf ketika dikumandangkan iqamah atau sesudahnya
  448
        
Meluruskan shaf merupakan kesempurnaan shalat
  451
        
Memanjangkan Bacaan al-Qur'an Pada Dua Raka'at Pertama dan Meniadakannya Pada Dua Raka'at Terakhir
  479
        
Memanjangkan Bacaan Surah Pada Raka'at Pertama
  486
        
Membaca Surah Al-Fatihah Pada Dua Raka'at Terakhir
  483
        
Membaca Surah Al-Insyiqaq (ada ayat sujud tilawah) dalam Shalat 'Isya'
  477
        
Membaca Takbir Bersamaan Ketika Bangkit Berdiri dari Dua Sujud
  517
        
Membaca Takbir Ketika Bangkit dari Sujud
  493
        
Memendekkan shalat dan menyempurnakannya
  441
        
Memilih Doa Tertentu Setelah Membaca Doa Tasyahud Hukumnya Bukan Wajib
  523
        
Menampakkan dan Merenggangkan Kedua Lengan Ketika Sujud
  504
        
Menangguhkan penyerangan atas suatu kaum bila terdengar suara adzan
  383
        
Mengangkat Kedua Belah Tangan Ketika Bangkit dari Raka'at Kedua
  463
        
Mengangkat Kedua Belah Tangan pada Takbir Pertama, Hendak Ruku' dan Ketika Bangkit dari Ruku'
  461
        
Mengangkat Kedua Belah Tangan Pada Takbiratul Ihram (Pertama) Bersamaan dengan Pembukaan Shalat
  460
        
Mengarahkan Pandangan ke Langit Ketika Shalat
  468
        
Mengarahkan Pandangan Kepada Imam Ketika Shalat
  467
        
Mengeraskan suara (panggilan) adzan
  382
        
Menggabungkan bacaan Dua Surah dalam Satu Raka'at Dan Membaca Ayat-ayat Akhir Suatu Surah atau Memba
  482
        
Mengharapkan pahala dari langkah-langkah kaki
  410
        
Mengikat dan Mengencangkan Pakaian dan Orang Yang Memegangi Bajunya karena Khawatir Auratnya Tersing
  509
        
Mengucapkan Salam
  525
        
Mengucapkan Salam Ketika Imam Mengucapkannya
  526
        
Menoleh Ketika Shalat
  469
        
Menyambung (memperdengarkan) suara takbir imam
  444
        
Menyempurnakan Takbir Dalam Rukuk
  491
        
Menyempurnakan Takbir Dalam Sujud
  492
        
Merapatkan bahu dan kaki dalam barisan shalat
  453
        
Mereka Yang Memandang Tasyahud Awal Bukan Wajib
  519
        
Minta Idzinnya Seorang Istri Kepada Suaminya Bila Hendak Pergi Shalat Ke Masjid
  538
        
Orang yang berdiri shalat di samping imam karena suatu alasan
  424
        
Orang yang berilmu dan memiliki keutamaan lebih berhak menjadi imam shalat
  423
        
Orang yang duduk di dalam masjid menunggu pelaksanaan shalat dan keutamaan (berdiam di) masjid
  413
        
Orang Yang Duduk Sejenak Pada Raka'at Ganjil DalamShalatnya Lalu Berdiri
  515
        
Orang yang mempercepat shalatnya karena mendengar tangisan bayi
  442
        
Orang yang menanti iqamah
  392
        
Orang yang mengadukan imamnya karena suka memanjangkan shalat
  440
        
Orang yang mengimami shalat berjama'ah, sementara dia tidak ingin kecuali hanya untuk mengajarkan ta
  422
        
Orang yang sedang ada pekerjaan pada keluarganya lalu shalat didirikan maka dia keluar untuk shalat
  421
        
Orang Yang Selesai Memimpin Shalat Jama'ah Lalu Teringat Sesuatu Keperluan Kemudian Berjalan Melangk
  531
        
Orang Yang Tidak Berpendapat Perlunya Menjawab Salamnya Imam dan Mencukupkannya Sebagai Salam Penutu
  527
        
Orang Yang Tidak Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Zhuhur dan 'Ashar
  484
        
Orang Yang Tidak Mengusap Dahi dan Hidung Setelah Shalatnya Selesai
  524
        
Pendapat yang mengatakan hendaknya dalam perjalanan pun ada satu mu'adzin yang mengumandangkan adzan
  394
        
Perginya Para Wanita Ke Masjid Pada Malam Hari dan Akhir Malam Yang Masih Gelap
  535
        
Perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam Kepada Seseorang Yang Tidak Menyempurnakan Rukuknya Untuk
  497
        
Permulaan (diperintahkannya) adzan
  378
        
Rukhshah (keringanan) untuk shalat di kendaraan masing-masing bila terjadi hujan atau sebab lainnya
  417
        
Seorang Wanita Shalat Sendirian Dianggap Sebagai Shaf
  455
        
Seseorang yang mengikuti shalat imam lalu orang-orang di belakang mengikuti shalatnya
  445
        
Shalat Malam
  458
        
Shalatnya Kaum Wanita di Belakang Laki-laki
  536
        
Siapa yang datang mengimami shalat lalu imam rawatib datang maka imam rawatib mengikuti shalat terse
  425
        
Sujud Dengan (Menempelkan) Hidung
  507
        
Sujud Dengan (Menempelkan) Hidung di atas Tanah
  508
        
Sujud Dengan Tujuh Tukang (Anggota Badan)
  506
        
Sunnahnya Duduk Ketika Tasyahud
  518
        
Tasyahud Akhir
  521
        
Tasyahud Awal
  520
        
Tentang Bawang Putih Mentah, Bawang Merah dan Bawang Bakung
  533
        
Tentang Wudlu'nya Anak-anak dan Kapan Mereka Diwajibkan Mandi, Bersuci Dan Kehadiran Mereka Pada Sha
  534
        
Thuma'ninah Ketika Mengangkat Kepala dari Rukuk
  501
        
Tidak berdiri tergesa-gesa untuk menunaikan shalat namun hendaknya berdiri dengan tenang dan perlaha
  400
        
Tidak Menempelkan Sikut Ke Tanah Ketika Sujud
  514
        
Turun Sambil Membaca Takbir Ketika Hendak Sujud
  502
        
Ucapan seseorang, "Kami ketinggalan shalat".
  397
        
Ucapan seseorang; "Kami belum shalat"
  403
        
Ukuran Sempurnya Rukuk, I'tidal dan Thuma'ninah
  496
        
Wajibnya Membaca (Surah Al-Fatihah) Bagi Imam dan Ma'mum dalam Setiap Shalat, Baik Ketika Muqim Maup
  471
        
Wajibnya Membaca Takbir dan Do'a Pembuka (Istiftah) Shalat
  459
        
Wajibnya shalat berjama'ah
  406